Skapa nytt

Ange storlek på mönster, skapa rutnät. Välj symbol och färg på översta menyn

Markera symboler och klistra in på rutnät

Ange namn på ditt mönster och spara som PDF. Du kan spara fil på txt format för att kunna ladda up senare och redigera

Ladda up .txt fil med mönster genom att dra den till uppladdnings fält på startsidan